Zajęcia dodatkowe

W naszym żłobku nie sposób się nudzić!  Poza wieloma ciekawymi zajęciami realizowanymi przez panie opiekunki (min. zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, logopedyczne, paluszkowe, teatralne itp.) Proponujemy także:

„Alpakoterapię”- zajęcia edukacyjne z alpakami -prowadzone przez panią Elizę „AlpaŁąka” 1x w miesiącu

„Kynoterapię”- zajęcia edukacyjne z psem- prowadzone przez panią Elizę „AlpaŁąka” 1x w miesiącu

Zajęcia edukacja z psem/alpaką mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dzieci, dostarczają pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji, przełamują lęki oraz stymulują rozwój zmysłów. Zwierzę aktywnie uczestniczy w zajęciach, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych.

Zajęcia sensoryczne „To dla smyka sensoryka”-  rozwijające kreatywność dzieci- prowadzone przez panią Agatę „Funimki” 2x w miesiącu

Podczas zajęć dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem i smakiem. Poznają wiele kolorów, faktur, dźwięków, smaków, zapachów.  Bawią  się wielokolorową chustą animacyjną, pudełkami i butelkami sensorycznymi.

Podczas zajęć wykorzystywane są tylko naturalne produkty.

Dzięki zabawom sensorycznym maluszki rozwijają się intelektualnie, ruchowo i emocjonalno-społecznie bawiąc się w grupie rówieśniczej. Zajęcia stymulują także  percepcję wzrokową i słuchową, rozwijają umiejętności motoryczne, wspomagają rozwój mowy i aktywizują komunikację dziecka. Dzięki tym zajęciom maluszki rozwijają wrodzoną ciekawość otaczającym światem, są bardziej kreatywne i odważne w poznawaniu otoczenia, nabywają umiejętność zabawy.

„Gordonki ” –zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą aktywnego słuchania muzyki i Teorii E.E. Gorodna- prowadzone przez panią Martę i Emilkę „KreAktywni” 2x w miesiącu.

Podstawowym zadaniem zajęć jest rozumienie muzyki i tworzenie jej za pomocą własnego instrumentu jakim jest głos, a dzięki harmonijnemu i rytmicznemu poruszaniu się zdobycie poczucia rytmu. Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona poprawiają także płynność mowy, dykcję oraz umiejętność koncentracji u dzieci, co pozytywnie wpływa na ich rozwój intelektualny. Zajęcia te prowadzone są w formie śpiewanek i rytmiczanek wykonywanych w ruchu i bezpośrednio kierowanych do dzieci. Maluszki początkowo osłuchują się ze śpiewanymi motywami, piosenkami, potem jednak włączają się do „muzycznej rozmowy”, a w efekcie do improwizacji. Zazwyczaj są one prowadzone bez towarzyszenia instrumentu typu pianino czy gitara. Głównym narzędziem pracy osoby prowadzącej jest jej głos.

„Zajęcia z logopedą„- prowadzone przez panią Natalię (logopedę i terapeutę integracji sensorycznej) 1x w tygodniu

Zajęcia z logopedą są prowadzone w formie zajęć grupowych (profilaktyka logopedyczna) oraz terapii indywidualnej. Zadaniem logopedy jest zapobieganie powstawaniu wad wymowy wśród dzieci, a także wykrywanie nieprawidłowości na wczesnym etapie rozwoju dzieci. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy.  Pani logopeda prowadzi także dyżury i warsztaty dla rodziców na terenie naszego żłobka.