Dotacja

Nasz żłobek otrzymał dotację z budżetu Miasta Bydgoszczy na realizację zadania publicznego w latach 2023/2024 pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.

KWOTA DOTACJI WYNOSI 143 520 zł

OKRES REALIZACJI ZADANIA 01.09.2023 – 31.08.2024

Nasz żłobek otrzymał dotację z budżetu Miasta Bydgoszczy na realizację zadania publicznego w latach 2022/2023 pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.

KWOTA DOTACJI WYNOSI 162 554,40 zł

OKRES REALIZACJI ZADANIA 01.09.2022 – 31.08.2023

Nasz  żłobek otrzymał dotację z budżetu Miasta Bydgoszczy na realizację zadania publicznego w latach 2021/2022 pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.

KWOTA DOTACJI WYNOSI 614 911,60 zł

OKRES REALIZACJI ZADANIA 01.09.2021-31.08.2022.

Nasz  żłobek otrzymał dotację z budżetu Miasta Bydgoszczy na realizację zadania publicznego w latach 2020/2021 pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.

KWOTA DOTACJI WYNOSI 96.313,10 zł

OKRES REALIZACJI ZADANIA 01.09.2020-31.08.2021.