O nas

„Kraina Brzdąca” to bezpieczny, wyjątkowy i nowoczesny żłobek oferujący opiekę  dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Placówka jest otwarta codzienne od godziny 6:00 do 17:00 przez cały rok (nie mamy przerwy wakacyjnej).

Łączymy spokojną, domową atmosferę z edukacją i wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych.

Stawiamy na naukę samodzielności, kreatywności i ciekawości świata.

Potrzeby i emocje dzieci traktujemy z szacunkiem i dbamy o to, aby każdy maluch miał poczucie ciepła i bliskości.

Projekt Zespół żłobków BZDZ ‘’Kraina Brzdąca’’ realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W naszym żłobku dzieci odkrywają świat wokół siebie i przygotowują się do przedszkolnej przygody.

 

Dysponujemy bogatym zapleczem materiałów edukacyjnych, dydaktycznych i plastycznych. Posiadamy własny, bezpieczny plac zabaw wyposażony w zabawki odpowiednie dla małych dzieci.

W swojej codziennej pracy stawiamy na bezpieczeństwo, wysoką jakość opieki i wszechstronny rozwój dzieci, dlatego poza codziennymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego prowadzone są również:

– zajęcia muzyczne metodą E.E.Gordona,

– zajęcia sensoryczne,

– zajęcia z alpakami i psem (kynoterapię),

– terapię logopedyczną składającą się z zajęć indywidualnych i grupowych,

– Zumba – zajęcia taneczne,

– zajęcia z języka angielskiego.

Poszukując różnych inspiracji twórczo spędzamy czas w ciągu dnia, a radość naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsza.

Rodzice zawsze mogą liczyć na informacje oraz spostrzeżenia odnośnie minionego dnia oraz rozwoju i postępu maluchów.
Wspólna wizja, którą przekazujemy dzieciom to również podstawa naszych działań.

Wizja i misja

Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dzieciom od 20 tygodnia życia do 3 lat oraz wspiera rodziców w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego.

Głównym  celem żłobka jest zapewnienie dzieciom bezpeczeństwa , profesjonalnej opieki i wszechstronnego rozwoju, w tym w szczególności:

 • stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności,
 • dążenie do sytuacji wywołujących pozytywne przeżycia,
 • nauka mowy,
 • sygnalizowania potrzeb,
 • samodzielne przyjmowanie posiłków,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie,
 • rozbudzanie zainteresowań,
 • współpraca z rodzicami,
 • nauka przez aktywne działanie,
 • głębokie poszanowanie osobowości dziecka,
 • stymulowanie całościowego i harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu przyrody,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymania porządku i  dbania o bezpieczeństwo.

Co nas wyróżnia?

 • nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb rozwojowych małego dziecka,
 • żywienie dostosowane do potrzeb dzieci (np. alergie),
 • inspirujące wnętrze rozbudzające ciekawość poznawczą,
 • zabawy ukierunkowane  na rozwój sensoryczny dzieci,
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca bezpieczną i domową atmosferę,
 • własny plac zabaw.

Na czym nam zależy?

Żłobek „Kraina brzdąca” to kameralne i przyjazne miejsce.

Zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu dzieci i ich rodziców dlatego nasi pracownicy podchodzą indywidualnie i podmiotowo do każdego dziecka.

Dajemy maluszkom swobodę w wyborze aktywności, jednocześnie uwzględniając ich potrzeby. Edukacja w naszej placówce odbywa się we wzajemnych relacjach na drodze rodzice-opiekunowie oraz  akceptacji i zrozumieniu potrzeb dzieci.  Codziennie dbamy o to, aby maluszki poznawały świat za pomocą wszystkich zmysłów. Organizujemy ciekawe zajęcia dostoswane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Jesteśmy otwarci na sugestie rodziców.

 

Działamy w myśl idei Janusza Korczaka : „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

 

Nasze podejście?

Stawiamy na wysoką jakość opieki, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dzieci!

Każdego dnia dbamy o to, by nasi wychowankowie byli uśmiechnięci, zadowoleni i radośni. Współpracujemy z rodzicami by zapewnić maluszkom jak najlepszą opiekę. Dbamy o to, aby rozstania z rodzicami przebiegały w atmosferze życzliwości i bezpieczeństwa.

Zależy nam na tym, by pod naszą opieką dzieci wyrosły na śmiałych i  dobrze radzących sobie we współczesnym świecie ludzi.

Co zapewniamy?

 • całodzienną opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry,
 • zajęcia stymulujące rozwój wielozmysłowy,
 • pełne wyżywienie dostoswane do potrzeb dzieci,
 • nowoczesne dobrze wyposażone wnętrze,
 • nieodpłatne zajęcia dodatkowe.
 • dwutygodniowy okres adaptacyjny.