Opłaty

Koszty pobytu dziecka w żłobku:

1100 zł CZESNE 

12 zł WYŻYWIENIE ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE

OD 01.04.2021 r. KWOTA CZESNEGO JEST OBNIŻONA O 80 zł W RAMACH DOTACJI Z PROGRAMU „MALUCH +” 2021