Opłaty

Koszty pobytu dziecka w żłobku:

  • 1200 złotych – czesne
  • 14,50 złotych/dzień – wyżywienie dieta podstawowa
  • 17 złotych/dzień – wyżywienie dieta bezmleczna
  • 550 złotych – pakiet adaptacyjny
  • 10% zniżki – Wielodzietność / Karta Dużej Rodziny
  • 30% zniżki – Rodzeństwo uczęszczające do instytucji
  • 10% zniżki – samotne wychowywanie dziecka